Concessiebeleidsplan 2017-2025

01-6-2017

In dit eerste concessiebeleidsplan voor de regio wil de Regionale Publieke Omroep (RPO) samen met de dertien regionale publieke media-instellingen (omroepen) in Nederland duidelijk maken waar zij voor staan: een professionele journalistieke media-organisatie die met korte lijnen voor een basisnieuwsvoorziening in de regio zorgt. Maar onze ambities reiken verder: diepgeworteld in de samenleving willen we er ook bij zijn als er bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden.

Op 1 juni 2017 is het allereerste concessiebeleidsplan RPO aan de staatssecretaris van OCW aangeboden.

In dit eerste concessiebeleidsplan voor de regio wil de Regionale Publieke Omroep (RPO) samen met de dertien regionale publieke media-instellingen (omroepen) in Nederland duidelijk maken waar zij voor staan: een professionele journalistieke media-organisatie die met korte lijnen voor een basisnieuwsvoorziening in de regio zorgt. De regionale samenleving wordt in het concessiebeleidsplan centraal gesteld en beschreven wordt wat de regionale publieke omroepen en de RPO in het Nederlandse mediabestel voor de samenleving willen betekenen. Wie en wat de regionale publieke omroepen moeten zijn, waarvoor en waar ze staan en wat ze zullen doen om te berichten over de plek waar ons publiek zich zo thuis voelt.

Dit concessiebeleidsplan is een plan op hoofdlijnen. Het betreft de concessieperiode 2017-2025 die in twee planperiodes wordt ingedeeld: de periode tot en met 2020 en de periode 2021 tot en met 2025. De eerste planperiode is er één van ingroeien en wordt in aanloop naar de tweede periode afgesloten met een evaluatie.

Omdat dit het eerste concessiebeleidsplan is wordt deze periode gebruikt om het juiste samenspel te vinden tussen de belangrijkste partijen: de RPO, de regionale omroepen, het ministerie van OCW en het Commissariaat voor de Media.

De concessie die op basis van dit concessiebeleidsplan aan de RPO zal worden verstrekt, moet de RPO en de regionale publieke omroepen met elkaar verbinden en de basis vormen voor een gezamenlijke beleidscyclus. De Mediawet bepaalt dat de begrotingen van alle regionale publieke omroepen zijn afgestemd op de begroting van de RPO. De ambities en doelen die op hoofdlijnen in dit concessiebeleidsplan zijn opgenomen worden jaarlijks via de voortschrijdende meerjarenbegroting van de RPO en de begrotingen van de regionale omroepen verdiept, geactualiseerd en meer concreet gemaakt.

Het concessiebeleidsplan leest u op de webpagina Liefdevoorderegio.

 

Concessiebeleidsplan 2017-2025

Vind hier alles over RPO, beleidsplannen, nieuwsitems, rapporten en jaarverslagen.

 
logo of rpo

Adres

Bezoekadres:
Mediacentrum, derde verdieping
Joop van den Endeplein 1
1217 WJ Hilversum

Postadres:
Postbus 913
1200 AX Hilversum

Contact

Telefoon:
035-6258070

E-mail:
contact@stichtingrpo.nl

rpo facebookpagina    rpo twitter feeds

 

Privacyverklaring  Algemene voorwaarden