Advisering over Concessiebeleidsplan

Het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur adviseren over het concessiebeleidsplan van de RPO

09-10-2017

Het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur hebben op basis van artikel 2.60m tweede lid van de Mediawet geadviseerd over het Concessiebeleidsplan Liefde voor de Regio dat de RPO mede namens de regionale omroepen op 1 juni aanbood aan de staatssecretaris van OCW. Het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur zijn in hun adviezen aan staatssecretaris Dekker van OCW positief kritisch over het Concessiebeleidsplan.

De in het Concessiebeleidsplan (CBP) geformuleerde doelstellingen zijn naar de mening van het Commissariaat belangrijk en leiden in zichzelf tot een toegevoegde waarde van de regionale omroep. Het Commissariaat pleit wel voor een verdere uitwerking van de doelstellingen die in het CBP zijn verwoord en dan met name van de manier waarop regionale omroepen uitvoering zullen geven aan de publieke mediaopdracht. Ook zou het Commissariaat voor de Media graag een visie zien over de manier waarop de RPO zijn coördinerende taak gaat invullen.

De Raad voor Cultuur waardeert de ambitie die uit het plan spreekt. Maar de Raad vindt dat de regionale omroepen net als andere media, onder invloed van het snel veranderende mediagebruik en -aanbod, hun functie en taken opnieuw moeten definiëren. Een heldere analyse en daarop gebaseerde visie op deze trends en ontwikkelingen vindt de Raad nog ontbreken in het ingediende CBP en de Raad bepleit daarom eveneens een nadere uitwerking. De Raad voor Cultuur stelt dat de verzorgingsgebieden van de regionale omroep niet langer langs de provinciegrenzen zou moeten lopen maar dat de regionale omroep meer moet doordringen tot in de haarvaten van de samenleving. Dat kan volgens de raad door meer samenwerking te zoeken met lokale mediapartijen en initiatieven.

Het concessiebeleidsplan is een plan op hoofdlijnen. Het betreft de concessieperiode 2017-2025 die in twee planperiodes wordt ingedeeld: de periode tot en met 2020 en de periode 2021 tot en met 2025. De eerste planperiode is er één van ingroeien en wordt in aanloop naar de tweede periode afgesloten met een evaluatie. De ambities en doelen die op hoofdlijnen in dit concessiebeleidsplan zijn opgenomen worden jaarlijks via de voortschrijdende meerjarenbegroting van de RPO en de begrotingen van de regionale omroepen verdiept, geactualiseerd en meer concreet gemaakt. De uitwerking waar het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur om vragen zal waar nodig dus nog plaatsvinden. Wettelijk bepaald is echter dat provinciegrenzen (de randen van) het verzorgingsgebied van de regionale omroepen zijn en deze kunnen dus niet worden losgelaten.

De gehele adviezen van het Commissariaat voor de Media en van de Raad voor Cultuur zijn gestuurd aan demissionair staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Zijn opvolger zal een beleidsreactie geven en de concessie voor de uitvoering van de publieke media-opdracht op regionaal niveau aan de RPO verstrekken. Wanneer dat gebeurt is niet bekend nu op korte termijn een nieuw Kabinet zal aantreden.

 

Advisering over Concessiebeleidsplan

Vind hier alles over RPO, beleidsplannen, nieuwsitems, rapporten en jaarverslagen.

 
logo of rpo

Adres

Bezoekadres:
Mediacentrum, derde verdieping
Joop van den Endeplein 1
1217 WJ Hilversum

Postadres:
Postbus 913
1200 AX Hilversum

Contact

Telefoon:
035-6258070

E-mail:
contact@stichtingrpo.nl

rpo facebookpagina    rpo twitter feeds

 

Privacyverklaring  Algemene voorwaarden