Financiering

Regionale publieke omroep is volgens titel 2.3 van de mediawet 2008 formeel een Publieke Media-instellingen met een publieke media-opdracht die beschreven is in artikel 2.1. Per provincie dient er tenminste één publieke media-instelling aanwezig te zijn. In Nederland zijn er dertien regionale publieke omroepen verdeeld over de twaalf provincies; in de provincie Zuid-Holland zijn twee regionale omroepen actief.

Iedere regionale omroep heeft een orgaan dat het beleid ten aanzien van het media-aanbod bepaald. Dit orgaan is representatief voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

Voor wat betreft de financiering is artikel 2.170 van de Mediawet van belang. Per 1 januari 2014 krijgt de regionale omroep zijn publieke bekostiging via het Commissariaat voor de Media.
 
Tot 2014 werd de regionale omroep bekostigd via de 12 provincies. Na de landelijke verkiezingen in september 2012 werd eind oktober het Regeerakkoord Bruggen bouwen van het kabinet-RutteAsscher, een kabinet van VVD en PvdA, gepresenteerd. In dit akkoord beperkt het nieuwe kabinet de taken van provincies tot het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, natuur en regionaal economisch beleid en neemt het zich voor het budget van de regionale omroep over te hevelen van het Provinciefonds naar de mediabegroting. Het wetsvoorstel dat daarvoor nodig is werd op 18 juni 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd en is in het najaar van 2013 in de Tweede Kamer en Eerste Kamer behandeld en aangenomen.
 

Toezichthoudend kader

Voor de financiele verantwoording geldt het Handboek Financiële Verantwoording Regionale Publieke Media-instelling en RPO. Het handboek is begin 2017 aangepast en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017.  
 

Vind hier alles over RPO, beleidsplannen, nieuwsitems, rapporten en jaarverslagen.

 
logo of rpo

Adres

Bezoekadres:
Mediacentrum, derde verdieping
Joop van den Endeplein 1
1217 WJ Hilversum

Postadres:
Postbus 913
1200 AX Hilversum

Contact

Telefoon:
035-6258070

E-mail:
contact@stichtingrpo.nl

rpo facebookpagina    rpo twitter feeds

 

Privacyverklaring  Algemene voorwaarden