CAO 

Op medewerkers van de regionale en landelijke publieke omroepen met een vast dienstverband van bepaalde of onbepaalde tijd is de CAO voor het Omroeppersoneel van toepassing.

De onderstaande CAO-tekst betreft de CAO voor het Omroeppersoneel voor de periode 1 januari 2015 t/m 31 december 2016.

 CAO voor het Omroeppersoneel 2015-2016

 

CAO 2017-2018

In februari 2018 hebben de leden van de bij de cao betrokken vakbonden FNV Media & Cultuur, CNV Vakmensen en de Nederlandse Vereniging van Journalisten ingestemd met het onderhandelaarsresultaat. Daarmee is de cao (bijna) een feit. Het protocol wordt nu opgesteld en na ondertekening aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Er komt een structurele loonsverhoging van 1,4% over 2017 en in juli 2018 worden de lonen nog eens met 1,5% verhoogd. Om oudere werknemers langer aan de slag te houden en jongere werknemers meer kansen te bieden, wordt ook de cao regeling Partiële Terugtreding Ouderen uitgebreid. Met ingang van 1 januari 2018 worden werknemers vanaf tien jaar voor de geldende AOW- leeftijd in de gelegenheid gesteld de omvang van hun dienstverband te verminderen met maximaal 20%. De werkgever blijft het nieuwe salaris van de werknemer aanvullen met 50% van het verschil tussen het oude en het nieuwe salaris en de pensioenopbouw wordt voortgezet op basis van 100% van het oude salaris. Met andere woorden, medewerkers kunnen 20% minder uren werken, maar gaan er dan slechts 10% op achteruit terwijl de pensioenopbouw volledig doorgaat. Afgesproken is ook om de mobiliteit tussen de verschillende omroepen te bevorderen en om de komende tijd de behoefte en introductie van een Persoonlijk Keuze Budget te onderzoeken dat werknemers naar eigen inzicht en behoefte aan arbeidsvoorwaarden kunnen besteden.

De cao bevat verder de afspraak, dat het bruto maandinkomen van uitzendkrachten en payroll-medewerkers gelijk dient te zijn aan werknemers werkzaam in dezelfde functie. En er komt een werkgroep die zich gaat buigen over een Code met uitgangspunten die kunnen gelden voor de inzet van ZZP’ers.

De cao geldt voor de bijna 1300 medewerkers van de regionale omroepen en de ruim 3600 van de landelijke omroep. De huidige cao liep af op 31 december 2016 en werd met een jaar verlengd. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2017 en loopt tot 31 december 2018. De betrokken vakbonden waren FNV Media & Cultuur, CNV Vakmensen en de Nederlandse Vereniging van Journalisten. De onderhandelingen over de cao liepen vanaf juni 2017.

 Onderhandelaarsresultaat cao 2017-2018

 

 Binnenkort zal de nieuwe cao-tekst gepubliceerd worden.

 

Vind hier alles over RPO, beleidsplannen, nieuwsitems, rapporten en jaarverslagen.

 
logo of rpo

Adres

Bezoekadres:
Mart Smeetslaan 2A
Heideheuvel 3
1217 ZE Hilversum

Postadres:
Postbus 913
1200 AX Hilversum

Contact

Telefoon:
035-6210875

Email:
contact@stichtingrpo.nl


rpo facebookpagina rpo twitter feeds